ลงทะเบียน

หลักสูตรคุรุพัฒนา หลักสูตรเดียวจบ ครบ 20 ชั่วโมง

ลงทะเบียน  อบรมครู ด่วน! 

 • รหัสหลักสูตร  629181364
 • ชื่อหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D 
 • ระดับ    ประถมศึกษา
 • กลุ่มสาระ บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
 • จำนวนชั่วโมง วุฒิบัตร รับรอง 20 ชั่วโมง
 • รับรองโดยคุรุพัฒนา ปี 2562
 • สะสมชั่วโมง ขอวิทยฐานะ
 • โทร 06 3979 3742

t14

สิ่งที่ครูจะได้รับ
✅วุฒิบัตร 20 ชั่วโมง ประกอบการขอวิทยฐานะ
✅เอกสาร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
✅ CD ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
✅ CD ตัวอย่างผลงาน วิจัย
✅ CD ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม
✅ อาหารเที่ยง อาหารว่าง เครื่องดื่ม

img_2990

รุ่นที่เปิด เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563

🔺️ ลงทะเบียน วันที่ 7-8 พ.ย. 2563 ขอนแก่น   

🔺️ ลงทะเบียน  วันที่ 21-22 พ.ย. 2563 ชะอำ 

🔺️ ลงทะเบียน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 เขียงใหม่ 

🔺️ ลงทะเบียน วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. 

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมอบรม ชมภาพกิจกรรมอบรม  ชมภาพรับวุฒิบัตร  

แฟนเพจ: หลักสูตรพัฒนาครู

img_2817

หลักสูตรคุรุพัฒนา มัธยมศึกษา

✅ รหัสหลักสูตร 623181318
✅ ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct 2                 

✅ หลักสูตร รับรองโดยคุรุพัฒนา 14 ชม.                                                             

✅ กลุ่มสาระ  บูรณาการสาระ

สิ่งที่ครูจะได้รับ
✅ วุฒิบัตร 14 ชั่วโมง ประกอบการขอวิทยฐานะ
✅ เอกสาร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
✅ CD ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม
✅ อาหารเที่ยง อาหารว่าง เครื่องดื่ม

ลงทะเบียน รุ่นที่เปิดอบรม

🔺️ ลงทะเบียน วันที่ 21-22 พ.ย. 2563 ชะอำ  

🔺️ ลงทะเบียน วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. 

🔻 คลิก! ลงทะเบียน จอง https://bit.ly/31MTa8a

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

51590

โอนค่าลงทะเบียน บัญชี กรุงไทย

 • สาขา 1060 เลขบัญชี 987-3-75471-7
 • ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
 • เมื่อ โอนแล้ว แจ้งชื่อ_สกุล ผู้ เข้าอบรม วันที่ เวลา ที่โอน
 • พร้อมส่งสลิปโอนเงิน Line @trainings

#ติดตาม หลักสูตรคุรุพัฒนา ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! แฟนเพจ: หลักสูตรพัฒนาครู
Line @trainings คลิก!
Website คลิก!  โทร 06 3979 3742

img_2636

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star