ติดต่อเรา

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร


Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

t14หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด
รหัส  0405560004592 ได้รับการรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครู  พัฒนาทรัพยากรบุคคลากร

ภาพนิ่ง29

 

ช่องทางการโอนเงิน

51590

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา 1060 เลขบัญชี 987-3-75471-7 
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
แจ้งชื่อ_สกุล ผู้เข้าอบรม ส่ง Line @trainings คลิก!   

This slideshow requires JavaScript.

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742

Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star