หลักสูตรคุรุพัฒนา นวัตกรรม 3D – โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

อบรมครู หลักสูตรคุรุพัฒนา 20 ชั่วโมง

เปิด เพิ่ม อีก 6 รุ่น เดือน พ.ย- ธ.ค. 63 📢📞โทร 06 3979 3742

ลงทะเบียนอบรมครู 20 ชม หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา

หลักสูตร ที่เปิดอบรม พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

🔻วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 เขียงใหม่ หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. หลักสูตร 623181318 Construct 2 (14 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.

🔻คลิก! ลงทะเบียน จอง https://bit.ly/31MTa8a

ค่าลงทะเบียน

🔻 1 คน 3,900 บาท

🔻 10 คน ขึ้นไป 2,900 บาท 

🔻 30 คน ขึ้นไป 2,500 บาท 

🔻 50 คน ขึ้นไป 1,900 บาท 

🔻บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขบัญชี 987-3-75471-7

ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง


หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star