อบรมครู หลักสูตรคุรุพัฒนา 2563 ณ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

วันที่ 21-22 พ.ย 2563 พบกับ เพื่อนครู ภาคใต้

อบรมครู หลักคุรุพัฒนา 20 ชั่วโมง

เปิด เพิ่ม อีก 6 รุ่น เดือน พ.ย- ธ.ค. 63 📢📞โทร 06 3979 3742

ลงทะเบียนอบรมครู 20 ชม หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา

หลักสูตร ที่เปิดอบรม พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

🔻วันที่ 7-8 พ.ย. 2563 ขอนแก่น หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง ใกล้โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น

🔻วันที่ 21-22 พ.ย. 2563 ชะอำ หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมตัวเมือง

🔻วันที่ 21-22 พ.ย. 2563 ชะอำ หลักสูตร 623181318 Construct 2 (14 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมตัวเมือง

🔻วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 เขียงใหม่ หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. หลักสูตร 629181364 สื่อนวัตกรรม 3 D (20 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.

🔻วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กทม. หลักสูตร 623181318 Construct 2 (14 ชม.) สถานที่อบรม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม.

🔻คลิก! ลงทะเบียน จอง https://bit.ly/31MTa8a

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star