ด่วน! อบรม คูปองครู 2562

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

24587

 

คุณครู ….
❌ ไม่ได้อบรม คูปองครู 2562
❌ ไม่มีวุฒิบัตร รับรองชั่วโมงพัฒนา เสนอขอวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
❌ ไม่มีชั่วโมงการพัฒนา เพื่อส่งวิทยฐานะ

 

คลิก! ลงทะเบียน

บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

img_8306

สิ่งที่ ครู จะได้รับ
☑ วุฒิบัตร รับรอง 18 ชั่วโมง
☑ ชั่วโมงอบรม หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
☑ ชั่วโมงพัฒนาประกอบเสนอขอวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
☑ ทักษะ การสอนอ่านออกเขียนได้ 4 เดือน
☑ หนังสือประกอบ กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 4 เดือน
☑ เพลง และท่านประกอบ กิจกรรมสนุก มากกว่า 30 เพลง
☑ อาหาร 2 มื้อ และอาหารว่าง

218847

ภาพการอบรมสนุก สนาน รับความรู้ อย่างสุขใจ

➡ Facebook แฟนเพจ  หลักสูตรพัฒนาครู คลิก! https://www.facebook.com/trainingcorse/

☎ โทร 06-3979-3742

✅Line  @trainings  คลิก! ลง

ลงทะเบียน https://bit.ly/31MTa8a

🌎 Website คลิก! https://isuccesstrainings.org

 #หลักสูตรพัฒนาครู  #คุรุพัฒนา  #ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
#คูปองครู #อบรมครู #หลักสูตรอบรมครู

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star