อยาก เป็น วิทยากร ทำไงดี?

2

หากความฝันของคุณ คือ การเป็นวิทยากร มืออาชีพ

3 เทคนิค สู่ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

  1. เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  ฟังมาก อ่านมาก เขียนมาก

  2. ฝึกการพูด นำเสนอ ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์

  3. อบรมพัฒนาตนเอง

🌟เทคนิคขั้นเทพ วิทยากรมืออาชีพ 🌟 ♦️♦️♦️
รุ่น 3 วันที่ 27-28 โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กทม.
อบรม เทคนิคขั้นเทพ วิทยากรมืออาชีพ
อบรมเทคนิคขั้นเทพ วิทยากรมืออาชีพ
สุดยอดแห่งเทคนิควิทยากร ที่สร้างคุณเป็นคนความสำเร็จ

 ความเชื่อมั่น สร้างได้
 เพิ่มทักษะการพูด ฮา+สาระ
 นำเสนอแบบเร้าพลัง
 เพลง & กิจกรรมสนุก
 เทคนิคบรรยาย สร้างผลลัพธ์

วิทยากรหลัก
🔖 ท่านทองสุข มันตาทร เทคนิค บรรยายสนุก มุกฮา ผู้ฟังหลับไม่ลง
🔖ดร.ปรียาดา สุขสวาง เทคนิค สื่อ เร้า พลัง
🔖ครูศรีประไพ พรหมณี เทคนิค ใช้เพลง เกม กิจกรรมสนุก
🔖 ดร.อเนก ตรีภูมิ เทคนิคบรรยาย สร้างผลลัพธ์

♦️ คลิก ลงทะเบียน!

 

คลิก ดูกิจกรรม อบรม

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star