คูปองครู หลักสูตร การงานอาชีพและเทคโนโลยีกระบวนการคิดขั้นสูง

022.1.jpg

หลักสูตรพัฒนาครู การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง  รหัสหลักสูตร 612102022 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 6,771 บาท

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

คูปองครู 2562   เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา  หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง  (iSuccess Trainings Co.Ltd.)  จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง17

คลิก! เลือกหลักสูตร 

  • #คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
    Facebook คลิก!   https://www.facebook.com/trainingcorse/

    Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
    Website  คลิก! https://isuccesstrainings.org/
    รับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!   

ลิก! เลือกหลักสูตร 

 

ภาพบรรยายกาศการอบรมในปี 2561

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star