คูปองครู หลักสูตร สุขศึกษา แบบปลาทู ประถม

033.jpg

หลักสูตรพัฒนาครู สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาการจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข (สำหรับครูประถมศึกษา)  รหัสหลักสูตร 612121033 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 5,000 บาท

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

คูปองครู 2562   เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา  หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง  (iSuccess Trainings Co.Ltd.)  จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

 

ภาพนิ่ง5

คลิก! เลือกหลักสูตร 

  • #คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
    Facebook คลิก!   https://www.facebook.com/trainingcorse/
    Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
    Website  คลิก! https://isuccesstrainings.org/
    รับรายละเอียด เพิ่มเติม   

ลิก! เลือกหลักสูตร 

 

ภาพบรรยายกาศการอบรมในปี 2561

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star