คูปองครู หลักสูตร สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์ ประถมปลาย

0.12.4

หลักสูตรพัฒนาครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านคำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รหัสหลักสูตร 612021012  ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 6,210 บาท

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม

รู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา  หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง  (iSuccess Trainings Co.Ltd.)  จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง2

คลิก! เลือกหลักสูตร 

  • #คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
    Facebook คลิก!   https://www.facebook.com/trainingcorse/
    Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
    Website  คลิก! https://isuccesstrainings.org/
    รับรายละเอียด เพิ่มเติม

ภาพบรรยายกาศการอบรมในปี 2561

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

ลิก! เลือกหลักสูตร 

Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star