หลักสูตรอบรมครู 2561 มวยไทย

27459536_2066662963610194_5005020364432547951_n.jpg

การฝึกอบรมครูมวยไทย Muaythai

 

ทีมวิทยากร มวยไทย  มีผลงานระดับชาติ

198945

1.ดร.เช้า วาทโยธา ครูมวยของ กกท.A-License

26045

2.ผศ.ดร.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง ครูมวยของ กกท.A-License 

27459871_2066930260250131_4491878611503798235_n

3.ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ ครูมวยของ กกท. A-License

27540983_2066662636943560_3779607804256046138_n

4.นายยุทธชัย สุโกสิ  ครูมวยของ กกท.A-License ผอ.ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านห้วยยาง        อ.ผาขาว จ.เลย

27545493_2066930833583407_7138780041102903170_n

วรพจน์

5.ส.อ.วรพจน์ เพ็ชรขุ้ม ครูมวยของ กกท.B-License นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิค

a05-54-4

6.นายสมมาตร คำมาตร ครูมวย กกท.A-License เจ้าของค่ายมวยเพ็ชรเจริญ

เนื้อหา สาระในการอบรม ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะ  ความเป็นครู

ด้านความรู้

 1. หลักสูตรการจัดกิจกรรมเรียนรู้มวยไทย
 2. หลักการ แนวทางการจัดการเรียนรู้มวยไทย
 3. การจัดการเรียนรู้มวยไทย

ด้านทักษะ

 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มวยไทย
 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 3. การฝึกหัดปฏิบัติมวยไทย

– ท่าพื้นฐานมวยไทย – การฝึกหัด ปฏิบัติทักษะหมัด เตะ ถีบ เข่า ศอก – การฝึกหัดปฏิบัติทักษะหมัด เตะ ถีบ เข่า ศอก – เทคนิคการล่อเป้า – การรุก รับ ตอบโต้และการป้องกันตัว – ศิลปะการกอด ปล้ำ – การไหว้ครู การร่ายรำ – แม่ไม้มวยไทย – เชิงมวยหมัด – เชิงมวยเท้า – เชิงมวยเข่า – เชิงมวยศอก – ลูกไม้มวยไทย-การนำเอาแม่ไม้ ลูกไม้มวยผสมผสานเป็นศิลปะการต่อสู้ – คีตะมวยไทย

 ด้านความเป็นครู

 1. บุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ
 2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 •       การปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย – จรรยาบรรณครูมวยไทย – พิธีครอบครูมวยไทย
 #คูปองครู 10000 บาท ปี 2561สำรวจ หลักสูตรพัฒนาครู คลิกเลือกหลักสูตรที่โดนใจ https://goo.gl/forms/S1ka7mHDjSfo0q1w1

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม Add Line @trainings รับข้อมูลความเคลื่อนไหว #คูปองครู61 10000 บาท คลิก! ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40trainings

7 replies to “หลักสูตรอบรมครู 2561 มวยไทย

 1. มีความสนใจในกีฬามวยไทยเพื่อนำมาพัฒนาทักษะมวยไทยให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ

 2. มีความสนใจในกีฬามวยไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star