ลงทะเบียน คูปองครู 2561

คูปองครู

หลักสูตรอบรมครู #คูปองครู 2561 ได้รับการรับรองจาก คุรุพัฒนา ประกาศ แล้ว เตรียมลงทะเบียน ลงทะเบียน 25 เมษายน – 2  พฤษภาคม 2561 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม (!) App Line @trainings คลิก! ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40trainings

จองลงทะเบียน

ความเป็นมา  หน่วยพัฒนาครูได้สำรวจความต้องการ หลักสูตรพัฒนาครู เดือน พฤศจิกายน 2560

สำรวจ ความต้องการ หลักสูตรพัฒนาครู #คูปองอบรมครู@10000 บาท

           เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู จัดหลักสูตรที่ตรงความต้องการของครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา นักเรียน สอดคล้องกับ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงสำรวจความคิดเห็น หลักสูตรอบรมครู โปรดเลือก หลักสูตรอบรมครู ที่ตรงกับความต้องการ หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน

คลิก!   แบบสำรวจ 

https://goo.gl/forms/7ERhoGrb3CFNfsux1/

pexels-photo-2650361

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star