เราจะร่วมฉลองความสำเร็จกับคุณ บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของคุณซิคะ

ความสำเร็จ คืออะไร

ความหมายของความสำเร็จแต่ละคนแตกต่างกัน บางคน อาจจะตั้งความสำเร็ไว้ ว่า ฉันต้องรวย สวย มีเงิน   1 ล้าน ร้อยล้าน พันล้าน หรือบางคนขอให้มีความสุข ได้อยู่กับคนที่เรารักก็พอแต่ละพูดให้เข้าใจง่ายและทุกคนนำไปใช้ได้ #ความสำเร็จ คือ การที่เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้   ไม่ว่าความสำเร็จคุณจะเป็นอะไร มากน้อยแค่ไหน การเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของคุณ จะช่วยเป็นเส้นทางให้ผู้คน เป็นทางลัดให้ผู้คนถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น   และหาคุณต้องการกำลังใจ ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการโค้ช ต้องการเพื่อนเดินทาง….เรายินดี…เดินทางร่วมไปกับคุณ

cropped-youth-active-jump-happy-40815.jpeg

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star