คูปองครู 2562 ธันวาคมนี้

222618

ลงทะเบียน

😄😄😄 รีบด่วน! 7 – 8 ธ.ค. 2562
โรงแรมวีวิช  ขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน 5,780 บาท
เหลือเพียง 3,900 บาท เท่านั้น 🥰🥰🥰
พิเศษ!!! แชร์ และโอนเงิน ภายใน 30 พ.ย. 62

ลดเหลือ 2,900 บาท

ลงทะเบียนอบรมครู ด่วน!
หลักสูตร รับรองโดย คุรุพัฒนา
วุฒิบัตร รับรอง 18 ชั่วโมง รหัส หลักสูตร 612031014
การพัฒนาการอ่าน และเขียน 4 เดือน อ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

สิ่งที่ ครู จะได้รับ
☑ วุฒิบัตร รับรอง 18 ชั่วโมง
☑ ชั่วโมงอบรม หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
☑ ชั่วโมงพัฒนาประกอบเสนอขอวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
☑ ทักษะ การสอนอ่านออกเขียนได้ 4 เดือน
☑ หนังสือประกอบ กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 4 เดือน
☑ เพลง และท่านประกอบ กิจกรรมสนุก มากกว่า 30 เพลง
☑ อาหาร 2 มื้อ และอาหารว่าง

—————————————-

#คูปองครู 2562 เตรียมพร้อม อบรมครู ทั่วประเทศ 28 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.) จึงสำรวจความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562

คลิก! เลือกหลักสูตร

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcorse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainings.org/
รับรายละเอียด เพิ่มเติม คลิก! เลือกหลักสูตร 

 

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star